ciąg dalszy ...

Piszę bardzo świadomie o gangrenie obywateli-, bo czy w zdrowym społeczeństwie nie budziłby wątpliwości w dochodzeniu przyczyn największej katastrofy w dziejach Polski takie fakty jak ukrycie przez ponad 3 tygodnie godziny Tragedii, film pokazujący niszczenie wraku, oceny polskich naukowców z Polski i zagranicy. Nie budzi cienia protestu fakt, że informując o możliwości odwołania się do Instytucji międzynarodowych w przypadku niezadowalającego raportu MAK premier Polski i jego najbliżsi współpracownicy wprowadzali w błąd Sejm Rzeczpospolitej i społeczeństwo.*

Taka postawa społeczna to efekt wspólnych wysiłków polityków, mediów, wymiaru sprawiedliwości które indywidualnie i łącznie w imię swoich partykularnych interesów robiły i robią ludziom wodę z mózgu.Efekt jest taki, że dzisiaj zwykłe wrzutki do mediów i konferencje prasowe nie robią najmniejszego wrażenia na przeciętnym odbiorcy. Przyzwyczailiśmy się do dziwnych samobójstw w kręgach władzy, wymiarze sprawiedliwości, w gremiach ekspertów.Za normalne uznaliśmy, że strzela się do nielubianych oponentów politycznych pod presją ‘zawłaszczania” na swój użytek zwykłych zdarzeń kryminalnych. Przykłady można mnożyć.

Żeby do tak wytresowanego społeczeństwa dotrzeć z jakimż przekazem potrzebne są dzisiaj bardziej spektakularne przekazy, choćby „samobójstwo na wizji”. Jak będzie wyglądał następny etap? Terrorysta-sambójca?

Z analizy wypowiedzi różnych komentatorów można śmiało wysnuć wniosek: to, co widzieliśmy i słyszeliśmy w Prokuraturze Wojskowej w Poznaniu w powiązaniu ze stanowiskiem prok. Parulskiego jednoznacznie wskazuje jako główną przyczynę tego spektaklu wypowiedzenie posłuszeństwa prokuratury wojskowej wobec jej cywilnego szefa.

Kto wygra –zobaczymy. Dyskusje o tym czy prokuratura wojskowa winna zostać włączona w struktury prokuratury cywilnej czy nie- zostawiam fachowcom ( w mojej ocenie prawo w stosunku do wojska winno bardziej rygorystyczne niż w stosunku do normalnego obywatela i zapewne tak jest w praktyce). Problemem jest jakość pracy całego wymiaru sprawiedliwości w Polsce czego efektem są niezrozumiałe zaniechania, dziwne wyroki itp.

Wybór pomiędzy prokuraturą wojskową a cywilną jawi mi się dzisiaj jak wybór między dżumą a cholerą.

 

 

 

 

 

*Zarówno Komisja MAK jak i prokuratura rosyjska stosują się tylko i wyłącznie do przepisów prawa SFR!