ciąg dalszy ...

Żeby do tak wytresowanego społeczeństwa dotrzeć z jakimż przekazem potrzebne są dzisiaj bardziej spektakularne przekazy, choćby „samobójstwo na wizji”. Jak będzie wyglądał następny etap? Terrorysta-sambójca?

Z analizy wypowiedzi różnych komentatorów można śmiało wysnuć wniosek: to, co widzieliśmy i słyszeliśmy w Prokuraturze Wojskowej w Poznaniu w powiązaniu ze stanowiskiem prok. Parulskiego jednoznacznie wskazuje jako główną przyczynę tego spektaklu wypowiedzenie posłuszeństwa prokuratury wojskowej wobec jej cywilnego szefa.

Kto wygra –zobaczymy. Dyskusje o tym czy prokuratura wojskowa winna zostać włączona w struktury prokuratury cywilnej czy nie- zostawiam fachowcom ( w mojej ocenie prawo w stosunku do wojska winno bardziej rygorystyczne niż w stosunku do normalnego obywatela i zapewne tak jest w praktyce). Problemem jest jakość pracy całego wymiaru sprawiedliwości w Polsce czego efektem są niezrozumiałe zaniechania, dziwne wyroki itp.

Wybór pomiędzy prokuraturą wojskową a cywilną jawi mi się dzisiaj jak wybór między dżumą a cholerą.

 

 

 

 

 

*Zarówno Komisja MAK jak i prokuratura rosyjska stosują się tylko i wyłącznie do przepisów prawa SFR!